Algemene verkoopvoorwaarden

Op het aanbod en de verkoop van producten op onze website ("biscottini.it") zijn de volgende algemene verkoopvoorwaarden van toepassing.
De producten die op biscottini.it zijn gekocht, worden rechtstreeks door BISCOTTINI I.A.T. Srl.

Juridisch hoofdkantoor
Via Salaiola, 19
56030 The Rose of Terricciola (PI)
Belastingcode en btw: 01380700508
Unieke code: M5ITOJA (O van Otranto)
TEL. 0587/672000
E-mail: servizioclienti@biscottini.it
Maandag t / m vrijdag 09:00 - 13:00 / 14:30 - 18:30 uur


In overeenstemming met de nationale en internationale regelgeving voor e-commerce, is ons doel om consumenten - mogelijk over de hele wereld - meubelstukken online te laten kopen.

Gezien dat

De klant verklaart en garandeert:


meerderjarig zijn; dat de door hen voor de uitvoering van het contract verstrekte gegevens juist en waar zijn; die, wanneer hij een aankoop doet, het Privacybeleid, het Cookiebeleid, het Verzend- en retourbeleid en de Algemene Verkoopvoorwaarden, zoals hieronder gespecificeerd, heeft gelezen en aanvaardt.

De Algemene Verkoopvoorwaarden worden beheerst door de Italiaanse wet en in het bijzonder door het wetsbesluit 6 september 2005 n. 206, over de consumentenwet, met specifieke verwijzing naar de wetgeving inzake overeenkomsten op afstand en het wetgevingsdecreet 9 april 2003 n. 70 over bepaalde aspecten van elektronische handel.

De volgende algemene verkoopvoorwaarden kunnen door Biscottini I.A.T Srl zonder enige kennisgeving worden gewijzigd, ook in het licht van wijzigingen in de regelgeving.

Alle nieuwe Algemene Verkoopvoorwaarden zijn geldig vanaf de datum van publicatie op biscottini.it en zullen worden toegepast op verkopen die worden gesloten na de nieuwe bekendmaking.

De volgende algemene verkoopvoorwaarden regelen niet de levering van diensten of de verkoop van producten door andere onderwerpen dan Biscottini I.A.T. Srl die mogelijk aanwezig is op de biscottini.it website door middel van links, banners of andere hyperlinks.

Orden

De geldende verkoopvoorwaarden worden geacht uitdrukkelijk door de klant te zijn aanvaard wanneer hij, volgens de desbetreffende instructies, het bestelformulier in elektronisch formaat invult en elektronisch naar Biscottini I.A.T. verzendt. Srl.
Het niet of onjuist verstrekken van gegevens impliceert noodzakelijkerwijs de onmogelijkheid om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het uiteindelijk gesloten koopcontract.
De bestelling, alleen als deze in zijn geheel is voltooid en is geaccepteerd, wordt gedurende de tijd die nodig is voor verwerking en in ieder geval binnen de voorwaarden van de wet in de Biscottini I.A.T Srl-database opgeslagen.
Aangezien een bestelformulier producten van verschillende soorten kan bevatten, kunnen de levertijden van de afzonderlijke producten die deel uitmaken van dezelfde bestelling verschillen, zoals aangegeven op de individuele producten.
Om deze reden, onverminderd hetgeen hieronder in het Herroepingsbeding is uiteengezet, verbindt de Klant zich ertoe om ook een mogelijke levering op verschillende tijdstippen te accepteren, waarbij hij verzaakt om compensatie en / of compensatie om welke reden dan ook te vragen.
Biscottini IAT Srl verbindt zich ertoe om, in overeenstemming met de bepalingen van de wet, de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van het niet beschikbaar zijn van het bestelde product en gezamenlijk, behalve zoals anders overeengekomen in de clausule van het herroepingsrecht, verbindt zij zich er ook toe om voor te stellen aan de Redelijke alternatieve oplossingen voor klanten.
Biscottini I.A.T Srl zal de klant per e-mail voor alle gekochte producten een besteloverzicht sturen (BESTELGEGEVENS).
Het bestellingsoverzicht bevat informatie over de gekochte producten, inclusief eenheid en totale prijs, betaalmiddelen en verwachte transportkosten.

Prijzen

De getoonde prijzen voor elk item dat te koop wordt aangeboden door Biscottini I.A.T. Srl op de site zijn uitgedrukt in Euro's en zijn bedoeld voor het publiek inclusief BTW en verpakking, exclusief verzendkosten. Koekjes I.A.T. Srl behoudt zich het recht voor om de prijzen op de pagina's van haar site zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
In het geval van prijsverhogingen die zich hebben voorgedaan na de verwerving van nog niet verwerkte bestellingen, heeft Biscottini I.A.T. Srl zal echter de prijzen toepassen die op de site aanwezig waren op het moment van de bestelling.

Betalingen

Alle bestellingen worden geacht te zijn verkregen met een betaling.
Betalingen zijn altijd inclusief transportkosten.
Koekjes I.A.T. Srl accepteert betalingen met ACCOUNT PAYPAL, met CREDITCARDS (VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO, V-PAY, AMERICAN EXPRESS, JCB, UPI) op het beveiligde CRV-circuit en via een bankoverschrijving.
In geval van betaling met GEAVANCEERDE BANKOVERSCHRIJVING, te maken ten gunste van BISCOTTINI I.A.T. SRL Unip. - Iban: IT11 H063 7071 1040 0001 0005 700 (Swift CRVOIT3V) met vermelding in het oorzakelijk nummer en de houder van de bestelling, de goederen zullen pas worden verwerkt na de administratieve bevestiging van de betaling. Als de ADVANCED BANK TRANSFER na 10 dagen nog niet is gedaan, wordt de bestelling automatisch geannuleerd.
Bij betaling via CREDIT CARD wordt de financiële informatie (bijvoorbeeld het nummer van de creditcard / betaalpas of de vervaldatum), via een versleuteld protocol, doorgestuurd naar de CRV- en Paypal-circuits die de gerelateerde elektronische betalingsdiensten leveren. op afstand, zonder dat derden er op enigerlei wijze toegang toe hebben.
Bovendien zal deze informatie nooit bekend zijn bij Biscottini I.A.T. Srl.
In het geval dat terugbetalingsoperaties nodig zijn na het retourneren van producten na uitoefening van het herroepingsrecht, Biscottini I.A.T. Srl zal via de overeengekomen bankcircuits de procedures invoeren die nodig zijn voor een succesvolle afronding van de terugbetaling.
Biscottini I.A.T Srl zal alle belastingdocumenten samen met de geleverde goederen afgeven.

Leveringen en verzendkosten

Italië

Let op: bij levering van de producten moet de klant controleren:
* dat het aantal pakketten overeenkomt met het transportdocument
* dat de verpakking intact, niet beschadigd en met intacte verzegelingszegels is

Eventuele schade aan de verpakking en / of het product, of de verkeerde combinatie van het aantal pakketten, moet onmiddellijk worden opgespoord door een specifieke reden voor het retourneren / niet opnemen op het afleveringsdocument van het product dat naar de koerier moet worden geretourneerd.
Zodra het pakket is geopend, moeten alle problemen met betrekking tot de fysieke integriteit van de bestelde artikelen worden gemeld aan de klantenservice van Biscottini via e-mail naar servizioclienti@biscottini.it of telefonisch op 0587672000.

Levertijd: binnen 72 (tweeënzeventig) werkuren, levering c / o begane grond c / o adres opgegeven bij bestelling.

Klachten en retouren
De Biscottini IAT S.R.L. stelt zichzelf beschikbaar om elk type probleem te herkennen dat zich voordoet bij ontvangst van de goederen (defecte of niet-conforme items)


Wijze van gebruik
Biscottini I.A.T Srl wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van oneigenlijk gebruik van de te koop aangeboden producten. Biscottini I.A.T Srl kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade, direct of indirect, geleden door de Klant voor het onjuiste of oneigenlijk gebruik van het product.


Herroepingsrecht
Overeenkomstig art. 52 van wetsbesluit 005, zoals gewijzigd bij wetsbesluit 1/2014, kan de klant om welke reden dan ook binnen 14 (veertien) dagen na de datum van ontvangst van de producten de koopovereenkomst herroepen.


Het herroepingsrecht wordt volledig overgenomen door het bedrijf als het product kwalitatieve verschillen of productiefouten vertoont.
OPMERKING: als de retour om andere redenen wordt gevraagd, moet de klant de producten terugsturen naar EIGEN KOSTEN naar Biscottini I.A.T. Srl binnen 14 (veertien) dagen na ontvangst van de goederen, zal de klantenservice aan de klant het bestemmingsadres voor de geretourneerde goederen meedelen.

LET OP: De goederen moeten intact worden geretourneerd, compleet met al zijn onderdelen, en in de originele verpakking, zonder tekenen van slijtage of vuil of onjuist en oneigenlijk gebruik van het product, tijdens de periode van het bezit ervan door de klant, in volledige overeenstemming met de volgende voorwaarden:

Privacy
De persoonlijke gegevens die worden verzameld bij het doorsturen van de bestelling, worden verwerkt door Biscottini I.A.T. Srl met als enig doel te voldoen aan de uitdrukkelijke verzoeken van de Klant, in overeenstemming met Wetsbesluit 196/2003 en de privacy-informatie op de site.auteursrecht
Merken, logo's en andere onderscheidende tekens op de site zijn eigendom van hun respectievelijke eigenaren. Daarom is het VERBODEN handelsmerken, logo's en andere onderscheidende tekens te gebruiken, inclusief de reproductie op andere websites door onbevoegde derden. De inhoud van de site is auteursrechtelijk beschermd (teksten, afbeeldingen en afbeeldingen).

Product added to wishlist
Product added to compare.