Общи условия за продажба

Предлагането и продажбата на продукти на нашия уебсайт ("biscottini.it") се уреждат от следните Общи условия за продажба.
Продуктите, закупени на biscottini.it, се продават директно от BISCOTTINI I.A.T. Srl .

Централен офис
Via Salaiola, 19
56030 La Rosa di Terricciola (PI)
CF и ДДС номер: 01380700508
Уникален код: M5ITOJA (O of Otranto)
ТЕЛ. 0587/672000
Електронна поща: servizioclienti@biscottini.it
От понеделник до петък 09:00 - 13:00 ч. / 14:30 - 18:30 ч.


В съответствие с националните и международните разпоредби, регулиращи електронната търговия, нашата цел е да дадем възможност на потребителите - потенциално по целия свят - да купуват мебели онлайн.

КАТО ИМА ПРЕДВИД, ЧЕ

Клиентът декларира и гарантира.

че е пълнолетен/а; че данните, предоставени от него/нея за изпълнение на договора, са точни и верни; че когато прави покупка, е прочел/а Политиката за поверителност, Политиката за бисквитките, Политиката за доставка и връщане и Общите условия за продажба, посочени по-долу, и ги приема.

Общите условия за продажба се уреждат от италианското законодателство, и по-специално от Законодателен декрет № 206 от 6 септември 2005 г. относно Кодекса за защита на потребителите, със специално позоваване на разпоредбите относно договорите от разстояние, и от Законодателен декрет № 70 от 9 април 2003 г. относно някои аспекти на електронната търговия.

Следните Общи условия за продажба могат да бъдат изменяни от Biscottini I.A.T Srl без предварително уведомление, включително и с оглед на възможни промени в нормативната уредба.

Всички нови Общи условия за продажба са валидни от датата на публикуване на сайта biscottini.it и се прилагат за продажби, сключени след новото оповестяване.

Настоящите Общи условия за продажба не уреждат предоставянето на услуги или продажбата на продукти от страни, различни от Biscottini I.A.T. Srl, които могат да присъстват на уебсайта biscottini.it чрез линкове, банери или други хипертекстови връзки.

Поръчки

Действащите условия за продажба се считат за изрично приети от клиента в момента, в който той попълни, следвайки съответните инструкции, формуляра за поръчка в електронен формат и го предаде по електронен път на Biscottini I.A.T. Srl.
Непредоставянето или неточното предоставяне на данни задължително води до невъзможност за изпълнение на задълженията, произтичащи от евентуално сключения договор за продажба.
Поръчката, само ако е попълнена във всички нейни части и ако е приета, ще бъде съхранена в банката данни на Biscottini I.A.T Srl за периода от време, необходим за нейната обработка, и във всички случаи в рамките на закона.
Тъй като една поръчка може да съдържа продукти от различни видове, сроковете за доставка на отделните продукти, съставляващи една и съща поръчка, могат да бъдат различни, както е посочено върху отделните продукти.
Поради тази причина, без да се засяга договореното по-долу в клаузата за право на отказ, клиентът се задължава да приеме всяка доставка по различно време, като се отказва от всякакви претенции за обезщетение и/или компенсация.
Biscottini I.A.T Srl се задължава, в съответствие с установеното от закона, да информира своевременно клиента за възможната липса на поръчания продукт и съвместно, без да се засяга договореното по-долу в клаузата за право на отказ, се задължава да предложи на клиента разумни алтернативни решения.
Biscottini I.A.T Srl изпраща на клиента по електронна поща за всички закупени продукти обобщение на поръчката (ORDER DETAILS).
Обобщението на поръчката ще съдържа информация за закупените продукти, включително единична и обща цена, начин на плащане и очаквани транспортни разходи.

Цени

Цените, посочени за всеки артикул, предлаган за продажба от Biscottini I.A.T. Srl на сайта, са изразени в евро и са предназначени за обществеността с ДДС и опаковка, без разходите за доставка. Biscottini I.A.T. Srl си запазва правото да променя цените, посочени на страниците на своя уебсайт, без предварително уведомление.
В случай на увеличение на ценовата листа, настъпило след получаването на поръчки, които все още не са обработени, Biscottini I.A.T. Srl ще продължи да прилага цените, които са в сила на сайта към момента на поръчката.

Плащания

Всички поръчки се считат за придобити след извършване на плащането.
Плащанията винаги включват транспортни разходи.
Biscottini I.A.T. Srl приема плащане чрез PAYPAL СМЕТКА, чрез КРЕДИТНИ КАРТИ (VISA, MASTERCARD, VISA ELECTRON, MAESTRO, V-PAY, AMERICAN EXPRESS, JCB, UPI) по защитената верига CRV и чрез БАНКОВ ПРЕВОД НАПРЕД.
В случай на плащане чрез АНТИКОНТЕН БАНКОВ ПРЕВОД, който трябва да се извърши в полза на BISCOTTINI I.A.T. SRL Unip. - Iban: IT11 H063 7071 1040 0001 0005 700 (Swift CRVOIT3V), като в основанието за плащане се посочва номерът на поръчката и нейният притежател, стоките ще бъдат изпратени само след административното потвърждение на плащането. След 10 дни от поръчката, ако авансовият банков превод все още не е направен, поръчката се анулира автоматично.
В случай на плащане с КРЕДИТНА КАРТА финансовата информация (напр. номерът на кредитната/дебитната карта или датата на изтичане на валидността ѝ) ще бъде предадена чрез криптиран протокол на веригите CRV и Paypal, които предоставят съответните услуги за дистанционно електронно плащане, без трети страни да имат достъп до нея по какъвто и да е начин.
Освен това тази информация никога няма да бъде известна на Biscottini I.A.T. Srl.
В случай че се налагат операции по възстановяване на суми поради връщане на продукти след упражняване на правото на отказ, Biscottini I.A.T. Srl въвежда чрез банковите вериги, които имат споразумение с дружеството, необходимите процедури за успешното приключване на възстановяването на суми.
Biscottini I.A.T Srl издава всички фискални документи заедно с доставените стоки.

Доставка и разходи за доставка

Италия

Внимание: При доставката на продуктите клиентът е длъжен да провери:
* дали броят на опаковките съответства на транспортния документ
* че опаковката е с ненарушена цялост, не е повредена и пломбите са непокътнати

Всяка повреда на опаковката и/или на продукта или несъответствие в броя на опаковките трябва да бъде установена незабавно, като върху документа за доставка на продукта, който трябва да бъде върнат на куриера, се посочи конкретна причина за връщане/неприемане на отговорност.
След отварянето на пакета всички проблеми, свързани с физическата цялост на поръчаните артикули, трябва да бъдат съобщени на отдел "Обслужване на клиенти" на Biscottini чрез имейл на адрес servizioclienti@biscottini.it или на телефон 0587672000.

Време за доставка: в рамките на 72 (седемдесет и два) работни часа, доставка с/у адреса, посочен в поръчката.

Разходи за доставка в Италия:


до 40 евро от стойността на стоката: таксува се 7,99 евро
от 40,01 евро до 89,99 евро от стойността на стоката: такса 9,99 евро
от 90,00 евро до 200,00 евро стойност на стоките: начислява се 11% от стойността на стоките
над 200,01 евро стойност на стоките: начислява се по 10% разходи, изчислени върху стойността на стоките

Оплаквания и връщане

Компанията Biscottini IAT S.R.L. е готова да признае всеки вид проблем, открит при получаването на стоките (дефектни артикули или артикули, които не съответстват на очакванията).

Методи на използване

Biscottini I.A.T Srl отказва всякаква отговорност в случай на неправилна употреба на продуктите, предлагани за продажба. Biscottini I.A.T Srl не носи отговорност за каквито и да било щети, преки или косвени, понесени от клиента поради неправилна или неподходяща употреба на продукта.

Право на оттегляне

В съответствие с член 52 от Законодателен указ 005, изменен със Законодателен указ 1/2014, клиентът може да се откаже от договора за покупко-продажба по каквато и да е причина в рамките на общо 14 (четиринадесет) дни от датата на получаване на продуктите.


Правото на отказ се поема изцяло от Дружеството, ако продуктът има някакви дефекти в качеството или производството.
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако връщането е поискано по други причини, Клиентът трябва да изпрати продуктите обратно на Biscottini I.A.T. Srl на СОБСТВЕНИ РАЗХОДИ в рамките на 14 (четиринадесет) дни от получаването на стоките, като Отделът за обслужване на клиенти ще информира Клиента за адреса на местоназначение на върнатите стоки.

ВНИМАНИЕ: Стоките трябва да бъдат върнати непокътнати, в комплект с всички части и в оригиналната им опаковка, без никакви следи от износване или замърсяване или неправилна и неподходяща употреба на продукта, през периода на притежание от страна на Клиента, в пълно съответствие с условията по-долу:

Поверителност

Личните данни, събрани при подаване на поръчката, се обработват от Biscottini I.A.T. Srl единствено с цел удовлетворяване на изричните искания на клиента, в съответствие със Законодателно постановление 196/2003 и политиката за поверителност на сайта.


Авторско право

Търговските марки, логата и други отличителни знаци на сайта принадлежат на съответните им собственици. Поради това използването на търговски марки, лога и други отличителни знаци, включително възпроизвеждането им на други уебсайтове от неоторизирани трети страни, е забранено. Съдържанието на сайта е защитено с авторски права (текст, изображения и графики).

Product added to wishlist
Product added to compare.